Werkwijze – Logopediepraktijk Wicherink – Weert
Header afbeelding
Welkom bij Logopediepraktijk Wicherink

Uw logopedist in Weert

Bent u op zoek naar een logopedist? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke logopedie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes.

Werkwijze

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats. Uw hulpvraag wordt in kaart gebracht door middel van een anamnesegesprek. Tijdens de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief, een geldig identiteitsbewijs en het verzekeringspasje mee.

Logopedisch onderzoek

Nadat de hulpvraag in kaart is gebracht, krijgt u informatie over het logopedisch onderzoek. U krijgt een vragenlijst, die thuis ingevuld kan worden. Na uw toestemming kan gestart worden met het logopedisch onderzoek. Wanneer er een uitgebreid onderzoek nodig is, zullen hiervoor vervolgafspraken gemaakt worden.

Behandelplan

De onderzoeksresultaten, met de daaruit volgende logopedische diagnose, zullen uitgebreid met u worden doorgesproken. De behandeldoelen worden weergegeven in een behandelplan. Nadat u toestemming heeft gegeven, kan gestart worden met de logopedische behandeling.

De logopedische behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 25 minuten. De overige 5 minuten worden door de logopedist gebruikt voor verslaglegging en administratie. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de stoornis en de vooruitgang. De behandelingen vinden meestal in de praktijk plaats. Aan het eind van elke behandelafspraak krijgt u oefeningen mee voor thuis. Tijdens het onderzoek en de behandeling is het wenselijk dat de ouder aanwezig is.

Evaluatie

Er zal met u afgesproken worden wanneer de behandeling geëvalueerd zal worden. Na het evaluatiemoment worden de onderzoeksresultaten met u doorgesproken. Er wordt in overleg bepaald of de doelen behaald zijn en of voortzetting van de logopedische begeleiding nog wenselijk is.

Afsluiting logopedische behandeling

Wanneer het eindoel behaald is , kan de logopedische begeleiding worden afgesloten. De begeleiding wordt met u geëvalueerd en het eindverslag zal met u worden doorgesproken. Dit eindverslag zal naar de verwijzer worden gestuurd. Indien wenselijk, kan er een controle-aspraak worden gepland.

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

De onderzoeksgegevens en behandelresulaten zullen naar de verwijzend arts worden gerapporteerd.

Voor het uitwisselen van gegevens aan derden dient u een toestemmingsformulier te tekenen.

Bewaartermijn patïentengegevens

Patiëntengegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.