Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werk volgens de kwaliteitseisen  van de NVLF.

Het privacyreglement van de de NVLF zal worden nageleefd. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie.

Ik sta ingeschreven als medebehandelaar in het register van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Ik ben:

Lid van de NVLF

Deelnemer Kwaliteitskring 28

Deelnemer Dyslexiekring Logolexis

Deelnemer intervisiegroep Dyslexie

 

Ik heb een:

Formeel samenwerkingsverband met H&G Onderwijs Weert

Formeel samenwerkingsverband met AC Brabant in Eindhoven

Formeel samenwerkingsverband met Adelante