Dyslexie – Logopediepraktijk Wicherink – Weert
Header afbeelding
Welkom bij Logopediepraktijk Wicherink

Uw logopedist in Weert

Bent u op zoek naar een logopedist? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke logopedie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes.

Dyslexie

Dyslexiebehandeling bij een ernstige, enkelvoudige dyslexie       

Vanaf 01-01-2009 wordt het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed. Als specialisatie heb ik de behandeling van lees- en spellingproblemen in huis. Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en sta ingeschreven in het dyslexieregister van de NVLF  en in het register van medebehandelaars van het  Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Ik heb een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met H&G Onderwijs Weert, om kinderen met een ernstige, enkelvoudige dyslexie binnen de vergoedingsregeling te behandelen.

Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”. Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Bij het vermoeden van lees- en spellingsproblemen kan uw kind onderzocht worden. Als er sprake blijkt te zijn van onderliggende taalproblemen, kan de logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar plaatsvinden.

Informeer hierover bij de logopedist.