Welke problemen? – Logopediepraktijk Wicherink – Weert
Header afbeelding
Welkom bij Logopediepraktijk Wicherink

Uw logopedist in Weert

Bent u op zoek naar een logopedist? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke logopedie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes.

Welke problemen?

In mijn praktijk voor logopedie en dyslexie kom ik o.a. de volgende problemen tegen:

Spraakproblemen

(Hulp bij o.a. slecht verstaanbaar spreken; uitspraakfouten; een vertraagde spraakontwikkeling; nasaliteitsstoornissen, lispelen en slissen, een slappe articulatie, articulatieproblemen bij kinderen met een schisis, verbale ontwikkelingsdyspraxie; fonologische articulatiestoornis).

Taalproblemen

(Hulp bij o.a. een verlate taalaanvang; taalontwikkelingsstoornissen (TOS); een te beperkte woordenschat; een te zwakke zinsbouw en/of woordvorming; een zwakke fonologische ontwikkeling; taalstoornissen bij meertalige kinderen; taalproblemen bij ADHD/ADD; taalproblemen bij ASS en PDD-nos; broddelen).

Gehoorproblemen

(Hulp bij o.a. een aangeboren slechthorendheid; een verworven slechthorendheid; middenoorproblemen; auditieve verwerkingsproblemen; zwakke auditieve vaardigheden zoals een zwak auditief geheugen, een zwakke auditieve synthese, een zwakke auditieve analyse, een zwakke auditieve discriminatie, zwakke ontwikkelde auditieve leesvoorwaarden).

Stimulering van de communicatie tussen ouder en kind

(Vanuit de VAT-principes van HANEN).

Ouderbegeleiding vanuit de methodiek TOLK.

Tolk is een methode voor taalstimulering gericht op verandering van het taalaanbod. De methode wil achterstand in de taalontwikkeling van kinderen (0-10 jaar) voorkomen of verhelpen.

Problemen met de mondmotoriek

(Hulp voor o.a. mondademen; verkeerd slikken; openmondgedrag; duim-, speen- en vingerzuigen; foutieve tongligging in rust; tongpersen).

Lees- en spellingproblemen

(Hulp voor o.a. zwak ontwikkelde auditieve leesvoorwaarden; technisch lezen; spelling; begrijpend lezen).

Dyslexie

(Hulp voor o.a. technisch lezen, spelling, psycho-educatie).