Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De overheid heeft hiervoor een meldcode ontwikkeld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft naar aanleiding hiervan een eigen meldcode ontwikkeld, waarin in 5 stappen wordt beschreven wat een logopedist moet doen bij vermoedens van geweld. Wij zijn bij wet verplicht deze meldcode bij signalen van geweld te gebruiken.